Het aan/afmelden geschied per aangetekende brief of per bezoek aan onze receptie met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.